Svensrud Transport ASEffektive løsninger
Vi har opparbeidet oss en posisjon i forkant av utviklingen. Via nærhet til kunden og markedet har vi mulighet til å tilpasse produktene underveis. Dette har resultert i konkurransedyktige og fleksible løsninger, alltid på kundens premisser.

Vi setter stor pris på at vår effektivitet har gitt oss gode relasjoner og samarbeidspartnere. Våre beste referanser er det å ha gjort en god jobb over lang tid for våre kunder. Det jobber vi hardt med daglig for Norsk Stål, Yara og for de øvrige viktige kundene. Det er sluttresultatet som teller og fornøyde kunder er vår garanti! Ta kontakt med oss, det er mulig vi sammen kan lage en bedre løsning!

Daglig leder, Per Madsen.
Våre trafikkledere Fredrik og Sven Erik.